Nemački policajci

Hej, nemački policajci, ne recite mojoj majci
na robiju da sam pao, varao sam ja i krao

Samo Bob
Kategorija: