Lutka

“Moje rane su nevidljive, te su rane uvek najgore…
Katarina Grujić
Kategorija: