Lutka

 0.99  0.49

“Moje rane su nevidljive, te su rane uvek najgore
dobar mi je život al’ nisam ja
kao lutku su me imali, kao lutku su me gledali
a ja sa lutkama nikad nisam zaspala
Katarina Grujić