Ja bez tebe ne mogu da živim

 0.99  0.49

Halid Bešlić